Mythe van de multitaskende mens

Driving drunk is safer than hands free

Met dit statement startte Universiteitshoogleraar Onderwijspsychologie Paul A. Kirschner zijn lezing over de mythe van de multitaskende mens afgelopen woensdag 13 januari op de TU Eindhoven. Als fervent anti-multitasker, bezocht ik zijn lezing. De zaal was goed gevuld met studenten, onderzoekers, docenten, enkele ondernemers en andere geinteresseerden. Hij koppelde de mythe van  de multitaskende mens aan de bekende broodjes aap verhalen en aan een foto van zijn eigen hondje in de magnetron: met als stelling “multitasken, we kunnen het gewoon niet”, omdat we nu eenmaal geen meerdere CPU’s hebben. We kunnen geen twee of meerdere denk- of informatie verwerkende processen tegelijkertijd uitvoeren. We lijden dan aan snelheidsverlies en verlies aan accuratesse. Hij gebruikte een mooi plaatje over de schakelende mens, waarmee hij aangaf wat er gebeurt als we wel multitasken. Hij noemde het “Houston, we have got a problem”.

Paul KirschnerKortom hij doorspekte zijn wetenschappelijk onderbouwde verhaal met humor en praktische zaken, gekoppeld aan de belevingswereld van en voor de studenten. Bijvoorbeeld een onderzoek waaruit blijkt dat echt leren en multitasken niet werkt. In plaats van 5 minuten kost het 9 minuten om dezelfde tekst op het zelfde niveau te begrijpen als we multitasken bijvoorbeeld als we een sms bericht ontvangen etc. Voor briljante studenten betekent dat een lager cijfer van een 9 naar een 8, voor de middelmatige student betekent dan van een 6 naar een 5 en voor iedereen een enorm tijdverlies, je bent bijna 2 keer zo langzaam. Reken uit wat je dat kost.

De praktijk

Uiteraard vroeg hij een deelnemer uit de zaal om te illustreren dat het niet werkt. Het opschrijven van de zin:

MULTITASKEN KAN NIET! en de getallen 1 tot en met 21
opschrijven duurt 22,5 seconden.  Dezelfde opdracht al multitaskend, dus m 1 u 2 l 3 etc. kostte……..38 seconden. Ook deed hij de bekende stroop test met het hele publiek. In deze test worden de woordjen GROEN en ROOD voor korte tijd op een beeldscherm gepresenteerd. De woorden worden daarbij zowel in de kleuren groen als rood en door elkaar afgebeeld, en de opdracht luidt zo snel mogelijk de kleur te benoemen. Het blijkt dat de vocale reacties veel trager zijn als de kleur niet overeenstemt met de inhoud van het woord. Wil je zelf een multitask test doen, klik dan hier voor enkele multitask testen.

Het is levensgevaarlijk

The Great Multitasking Lie Provided by The National Safety Council

Dit gegeven werkte hij uit door de vergelijking te maken van autorijden en multitasken. Hij gebruikte een paar tabellen en een filmpje, van David Strayer. Ik breid het graag uit met bovenstaande infographic, omdat ik het echt een groot gevaar vind voor ons allen en hoop dat deze infographic blijft “hangen”. Het blijft shocking om je te realiseren dat het rijden onder invloed van drank nog minder dodelijk en gevaarlijk is dan het rijden en tegelijkertijd gebruik te maken van je gsm.

Het is verslavend

Naar mate we meer multitasken kunnen we ons steeds slechter concentreren. Naarmate we meer en vaker multitasken, verliezen we het vermogen om te concentreren. Ook dit werd weer onderbouwd met wetenschap o.a. Clifford Nass.

Digital native versus digital immigrants

Ook jongeren kunnen niet multitasken; “Het feit dat het om je heen is, maakt je nog geen expert”, zegt Paul. Het feit dat er sinds de jaren 60 TV’s zijn,  maakt ons nog een TV producer, het hebben van een auto maakt je nog een autocoureur. Dat geldt voor digital natives en voor digital immigranten, zoals tal van wetenschappers, o.a. Bullen en Rowlands hebben aangetoond. Het gaat erom dat we moeten leren alle tools goed te gebruiken, de digital native en de digital immigranten. De link die Paul vervolgens legt naar de studenten is de volgende, “anders heeft het gevolgen voor je studie en dat betekent lagere cijfers, langer studeren en mis je belangrijke zaken”. Tegelijkertijd semantisch decoderen van geluid (muziek terwijl je studeert) en tekst, dat lukt gewoon niet.

De conclusie in beeld en tekst samengevat

niet waarHet is een mythe, het is een broodje aap verhaal. Dat is stap 1, bewustwording dat we geen supermensen zijn. Maar hoe kunnen we het nu echt stoppen? Dat is de grote vraag.

Dat is ook het commentaar dat ik hoor uit het publiek, terwijl ik naar buiten loop: “Ik weet het wel, het was niet nieuw, maar wel goed om te horen. Maar hoe ga ik het echt anders doen?”

Dat is de grootste uitdaging waar we voor staan de komende tijd. Klik hier om alvast 10 tips te lezen, ter inspiratie. Volgende maand, komt het grote STOP MULTITASK SPEL uit. Wil je op de hoogte blijven en nog meer concrete tips, training, of coaching, klik dan hier.

Zorg in elk geval vanaf morgen dat je mentaal en fysiek aanwezig bent als je met mensen communiceert.

Annemie Schuitemaker, een van de initiatiefnemers van stopmultitasken.nl

 

 

 

One Reply to “Mythe van de multitaskende mens”

Comments are closed.